Aegicote 4042

Field of Use

 • Csávázási segédanyag

Active Substances

 • 7,5 m/m% red pigment 48:2, 2,5 m/m% red 7 pigment, 10 m/m% titánium-dioxid, 0,05 m/m% benzizotiazolinon

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/0004174-3/2024
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Apr 30, 2034
 • Holder Aegilops- Applications
 • Holder's domestic representative Kamp János

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Aegilops- Applications
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 200 l; 500 l; 1000 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment (treatment) munkaruha, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-05-28 16:44