AG40R

Field of Use

 • Csávázási segédanyag

Active Substances

 • 40 % zsírsav-észterek, 4 % színezőanyag, 1,5 % propán-1,2-diol, 0,05 m/m% benzizotiazolinon

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/653-2/2021.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date May 31, 2031
 • Holder Aegilops- Applications
 • Holder's domestic representative Kamp János

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Aegilops- Applications
 • Formulation vizes emulzió koncentrátum csávázás céljára (ES)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 20 l, 200 l, 500 l, 1000 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Mérsékelten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H412
  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment (treatment) védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2021-06-06 11:02