Agria Izoforam

Agria Izoforam

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 22,5 g/l foramszulfuron, 22,5 g/l izoxadifen-etil

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/6692-2/2013.
 • Authorization Level Párhuzamos engedély
 • Expiry Date Nov 30, 2026
 • Holder Agria Logisztikai Centrum Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Agria Logisztikai Centrum Kft.
 • Manufacturer Bayer
 • Formulation olaj alapú szuszpenzió koncentrátum (OD)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 l, 5 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >5000 mg/kg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • R-phrases R 38
  Bőrizgató hatású
  R 43
  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
  R 50/53
  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
 • S-phrases S 25
  Kerülni kell a szembejutást.
  S 35
  Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 57
  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Monsoon
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 méter távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 méter távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-06-16 12:26