Agrideal-Rimon 25

Agrideal-Rimon 25

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 250 g/kg rimszulfuron

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/807-2/2022
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date 2026-10-31
 • Holder INNVIGO Sp. z o.o.

General Information

 • Distributor in Hungary AgriDeal Kft.
 • Manufacturer INNVIGO Sp. z o.o.
 • Formulation vízoldható granulátum (SG)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 30 g; 60 g; 150 g; 300 g

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Rimel 25 SG
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet! A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-12-16 10:45