Atonik

Atonik

Field of Use

 • Növekedés szabályzó szer

Active Substances

 • 1 g/l 5-nitroguajakol Na só, 2 g/l o-nitro-fenol Na só, 3 g/l p-nitro-fenol Na só

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/2186-1/2021
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Oct 31, 2026
 • Holder Asahi Chemical Europe s.r.o.

General Information

 • Distributor in Hungary UPL Hungary Kft.
 • Manufacturer Asahi Chemicals
 • Formulation folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Distribution Category II. kategória, III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging III. kat.: 5 ml; 50 ml; 0,25 l; II. kat.: 1 l; 5 l; 20 l; 1000 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Atonik
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m (légi kezelés esetén 50 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől és más mezőgazdasági kultúráktól légi kezelés esetén 20 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű