Bactospeine WG

Bactospeine WG

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 540 g/kg Bacillus thuringiensis (var: kurstaki)

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/2953-2/2014.
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date Apr 30, 2025
 • Holder Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
 • Holder's domestic representative Biocont Magyarország Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Nufarm Hungária Kft.
 • Manufacturer Valent BioSciences Corp.
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 20 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P220
  Ruhától és más éghető anyagoktól távol tartandó.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P350
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-02-21 09:34