Basis 75 DF

Basis 75 DF

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 25 % tifenszulfuron-metil, 50 % rimszulfuron

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 24761/1997.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Nov 30, 2021
 • Holder DuPont Magyarország Kft.
 • Grace Period for Traders Jun 30, 2022
 • Grace Period for Customers Eltarthatósági idő végéig

General Information

 • Distributor in Hungary Corteva
 • Manufacturer DuPont
 • Formulation vízoldható granulátum (SG)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 60 g

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >5000 mg/kg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • R-phrases R 50/53
  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
 • S-phrases S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 35
  Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
  S 57
  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Basis 75 DF
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 méter távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 1 méter távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
 • Protective Equipment for Preparers por elleni védőszemüveg, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators sav elleni védőszemüveg, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha