Beckmann

Beckmann

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 1,2 g/kg dikamba, 32 % NPK, 8 g/kg 2,4-D

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/95-1/2021.
 • Authorization Level Párhuzamos engedély
 • Expiry Date Sep 30, 2027
 • Holder Greenline Hungary Mezőgazdasági Termelő és Kutató Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Greenline Hungary Kft.
 • Manufacturer Evergreen Garden Care Poland Sp.z.o.o
 • Formulation granulátum (GR)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 0,8 kg; 2 kg, 5 kg, 9 kg; 15 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 6
  A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szert!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-06-16 12:08