BIOBEST MONTI

Field of Use

 • Biológiai rovarölő szer

Active Substances

 • Amblyseius montdorensis

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/2802-2/2020
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Sep 30, 2030
 • Holder Árpád Biokontroll Kft

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Biobest NV.
 • Formulation élő állat
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 250 db atka/ papírtasak; 500 tasak/doboz; 50 000 db atka/ szóróhenger; 125 000 db atka/ szóróvödör

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H335
  Légúti irritációt okozhat.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P403 + P433
  Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2020-10-08 11:35