Blossom Protect - kajszi, meggy

Blossom Protect - kajszi, meggy

Field of Use

 • Gombaölő permetezőszer

Active Substances

 • 427 g/kg citromsav (B), 500 g/kg Aureobasidium pullulans (A)

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/852-2/2021
 • Authorization Level Szükséghelyzeti engedély
 • Expiry Date 2022-03-01 - 2022-06-28
 • Customer Nufarm Hungária Kft.
 • Holder bio-ferm GmbH

General Information

 • Distributor in Hungary Nufarm Hungária Kft.
 • Manufacturer bio-ferm GmbH
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 1,5 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Blossom Pr
  vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás-csökkentő szórófej alkalmazása mellett 5 m kezeletlen biztonsági övezet megtartása elegendő.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-02-11 11:26