Bordói Por

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 20 % réz (bordói keverék)

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 24.888/1982.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date 2022-12-31
 • Holder Industrias Químicas del Vallés S.A.

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Industrias Químicas del Vallés S.A.
 • Formulation nedvesíthető por (WP)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 50g, 0,5kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 3243 mg/kg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • R-phrases R 22
  Lenyelve ártalmas
  R 50/53
  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
 • S-phrases S 1/2
  Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
  S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 22
  Az anyag porát nem szabad belélegezni.
  S 23
  A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
  S 24/25
  Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
  S 26
  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
  S 28
  Ha az anyag a bőrre kerül, szappannal azonnal le kell mosni.
  S 29/56
  Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét veszélyes- vagy hulladékgyűjtő helyre kell vinni.
  S 3
  Hűvös helyen tartandó!
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 62
  Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 200 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 200 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.