Bordói Por

Bordói Por

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 20 % réz (bordói keverék)

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 24.888/1982.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2027
 • Holder Industrias Químicas del Vallés S.A.
 • Holder's domestic representative Agroterm Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Agroterm Kft.
 • Manufacturer Industrias Químicas del Vallés S.A.
 • Formulation nedvesíthető por (WP)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 50 g, 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers légzésvédő (kolloid betét), munkaruha, por elleni védőszemüveg, védőkalap, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, sav elleni védőszemüveg, védőkalap, védőkesztyű