Carpovirusine

Carpovirusine

Field of Use

 • Biológiai rovarölő szer

Active Substances

 • 10^13 db/I Cydia pomonella Granulo Vírus

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 02.5/11051-1/2010.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Apr 30, 2029
 • Holder Arysta LifeScience S.A.S.
 • Holder's domestic representative UPL Europe Ltd.

General Information

 • Distributor in Hungary Arysta LifeScience Magyarország Kft.
 • Manufacturer Goemar Laboratories S.A.S.
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 1 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, légzésvédő (FFP2D), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha