Carremox

Carremox

Field of Use

 • Talajfertőtlenítő szer

Active Substances

 • 15 g/kg teflutrin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/1947-2/2021.
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date Sep 19, 2028
 • Holder Syngenta Crop Protection AG

General Information

 • Distributor in Hungary Syngenta Kft.
 • Manufacturer Syngenta Crop Protection AG
 • Formulation granulátum (GR)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 0,5 kg, 5 kg, 20 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-01-31 10:03