Celest Trio

Celest Trio

Field of Use

 • Csávázószer (gombaölő)

Active Substances

 • 10 g/l tebukonazol, 25 g/l difenokonazol, 25 g/l fludioxonil

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/5171-1/2011
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Aug 31, 2027
 • Holder Syngenta A.G.

General Information

 • Distributor in Hungary Syngenta Kft.
 • Manufacturer Syngenta A.G.
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 l, 5 l, 20 l, 50 l, 200 l, 1000 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment (treatment) védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-11-16 12:45