Cervacol Extra

Cervacol Extra

Field of Use

 • Vadriasztó szer

Active Substances

 • 251 g/kg kvarchomok

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/1059-1/2023
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Aug 31, 2025
 • Holder Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG
 • Holder's domestic representative FMC-Agro Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary FMC-Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG
 • Formulation paszta (PA)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 1 kg, 3×5 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >10000 mg/kg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, védőkesztyű