Command 48 EC

Command 48 EC

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 480 g/l klomazon

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 15605/2003.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Nov 15, 2027
 • Holder FMC Chem. S.p.r.l.

General Information

 • Distributor in Hungary Kwizda Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer FMC Corporation
 • Formulation emulgeálható koncentrátum (EC)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 200 ml, 1 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 1406 mg/kg
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • R-phrases R 10
  Kevésbé tűzveszélyes
  R 20/22
  Belélegezve és lenyelve ártalmas
  R 36/37
  Szemizgató hatású, izgatja a légutakat
  R 43
  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
  R 51/53
  Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
  R 65
  Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
  R 66
  Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
 • S-phrases S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 23
  A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
  S 24
  A bőrrel való érintkezés kerülendő
  S 25
  Kerülni kell a szembejutást.
  S 26
  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 46
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 57
  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
  S 62
  Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 30 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • Protective Equipment for Preparers légzésvédő (FFA1P3SL), védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators légzésvédő (FFA1P3SL), védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-06-09 13:31