Copper Field Basic

Copper Field Basic

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 638 g/l rézoxiklorid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/1675-3/2014.
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date 2027-12-31
 • Holder Montanwerke Brixlegg AG
 • Holder's domestic representative Kwizda Agro Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Kwizda Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Montanwerke Brixlegg
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 0,2 liter, 1 liter, 5 liter, 10 liter, 200 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-01-30 11:03