Cruiser Force Mais

Cruiser Force Mais

Field of Use

 • Csávázószer

Active Substances

 • 200 g/l tiametoxam, 80 g/l teflutrin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 02.5/39/2/2008
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date 2020-04-30
 • Holder Syngenta A.G.

General Information

 • Distributor in Hungary Syngenta Kft.
 • Manufacturer Syngenta
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 50 l, 1000 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers légzésvédő (A1P2), védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators légzésvédő (A1P2), védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg