Csigaölő Natural

Field of Use

 • Csigaölő szer

Active Substances

 • 30 g/kg vas-foszfát

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/1260-1/2023
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2031
 • Holder Evergreen Garden Care Poland Sp.z.o.o.

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Evergreen Garden Care France SAS
 • Formulation granulált csalétek (GB)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 150 g, 200 g, 300 g, 375 g, 400 g, 500 g, 600 g, 800 g, 1000 g, 1100 g, 2300 g

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-07-05 13:10