Cupromet-OH

Cupromet-OH

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 770 g/kg rézhidroxid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/116-2/2018
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date May 31, 2024
 • Holder Saldeco

General Information

 • Distributor in Hungary Agrometry Kft.
 • Manufacturer Saldeco
 • Formulation nedvesíthető por (WP)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 20 g, 200 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 500-2000 mg/kg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • R-phrases R 22
  Lenyelve ártalmas
  R 41
  Súlyos szemkárosodást okozhat
  R 50/53
  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
 • S-phrases S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 22
  Az anyag porát nem szabad belélegezni.
  S 25
  Kerülni kell a szembejutást.
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 46
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 60
  Az anyagot és edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani!
  S 61
  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 200 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 200 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • Protective Equipment for Preparers légzésvédő (FFP2D), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha (6. típusú), védőszemüveg (3-as jelölésű)
 • Protective Equipment for Applicators légzésvédő (FFP2D), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőszemüveg (3-as jelölésű)
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-03-24 11:12