Dimilin 25 WP

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 250 g/kg diflubenzuron

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 55297/1990
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jan 31, 2021
 • Holder Arysta Life Science Registration Ltd.
 • Grace Period for Traders Jul 31, 2021
 • Grace Period for Customers Jan 31, 2024

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Arysta LifeScience
 • Formulation nedvesíthető por (WP)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 10 g, 500 g, 5 kg, 85 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >10000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Dimilin 25 WP
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m (légi kezelés esetén 100 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A légi kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkalap, védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators védőkalap, védőkesztyű, védőruha