Disco AG Red L-802

Field of Use

 • Csávázási segédanyag

Active Substances

 • 65 m/m% ásványi anyag, 5 m/m% ragasztóanyag, pigment

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/1591-1/2021
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date 2031-06-30
 • Holder Incotec Europe

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Incotec Europe
 • Formulation emulzió csávázás céljára (ES)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 25 kg, 200 kg, 1000 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - göngyöleg
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült csomagolóedény, tartály göngyölegként kezelendő.
 • Protective Equipment (treatment) védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Last updated: 2021-07-05 10:40