Dynali HR

Dynali HR

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 30 g/l ciflufenamid, 60 g/l difenokonazol

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/3312-1/2017
 • Authorization Level Párhuzamos engedély
 • Expiry Date Dec 31, 2027
 • Holder Nitrogénművek Vegyipari Zrt.

General Information

 • Distributor in Hungary Nitrogénművek Zrt.
 • Manufacturer Syngenta Crop Protection AG
 • Formulation diszpergálható koncentrátum (DC)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 10 ml, 250 ml, 500 ml, 1 liter, 5 liter, 10 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-05-14 14:48