Effigo

Effigo

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 240 g/l klopiralid, 40 g/l aminopiralid, 80 g/l pikloram

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 02.5/334/5/2008
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date 2027-02-28
 • Holder Dow AgroSciences Hungary Kft.
 • Holder's domestic representative DowDuPont

General Information

 • Distributor in Hungary Corteva
 • Manufacturer Dow AgroSciences (FR)
 • Formulation folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 l, 5 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >5000 mg/kg
 • Aquatic Use Mérsékelten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • R-phrases R 52/53
  Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
 • S-phrases S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 24/25
  Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 61
  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA kissebb, mint 30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - Ikarus
  A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A nem célnövények védelme a nem mezőgazdasági földterülettől 1 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Last updated: 2022-02-21 17:02