Eldorado

Eldorado

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 125 g/l fluopiram, 125 g/l protiokonazol

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/119-2/2020
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date May 31, 2027
 • Holder Bayer CropScience S.A.S.
 • Holder's domestic representative Bayer Hungária Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Kwizda Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Bayer CropScience S.A.S.
 • Formulation szuszpoé-emulzió (szilárd részecskék stabil vizes diszperziója) (SE)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 250 ml, 500 ml, 1 liter, 3 liter, 5 liter, 10 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Propulse
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől mustár kultúránál 5 m, kukorica kultúránál 10 m, őszi káposztarepce, olajretek, napraforgó és mák kultúráknál pedig 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-05-26 10:25