Envidor 240 SC

Envidor 240 SC

Field of Use

 • Atkaölő szer

Active Substances

 • 240 g/l spirodiklofen

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 16284/2003
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date 2020-07-31
 • Holder Bayer CropScience AG
 • Grace Period for Traders 2020-12-31
 • Grace Period for Customers 2021-07-31

General Information

 • Distributor in Hungary Bayer Hungária Kft.
 • Manufacturer Bayer
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category II. kategória, III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging II. kat.: 1 1iter, III. kat.: 50 ml, 5 ml

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2500 mg/kg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • R-phrases R 40
  A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított
  R 43
  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
 • S-phrases S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 24
  A bőrrel való érintkezés kerülendő
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 46
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 30 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  Spe 8 - Envidor
  A készítmény felhasználása méhekre kifejezetten kockázatos! Tilos méhek közelében felhasználni! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H351
  Feltehetően rákot okoz .
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P401
  A ... -nak/-nek megfelelően tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, légzésvédő (A1P2), védőkesztyű, védőruha