FBR-A

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 726 g/l kálium-foszfonát

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/3319-1/2021
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jan 31, 2027
 • Holder Fitosanitarios Bajo Riesgo AIE

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Fitosanitarios Bajo Riesgo AIE
 • Formulation folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 60 ml, 120 ml,250 ml, 500 ml,1 l,5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 200 l, 220 l, 1000 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - települési
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
 • Protective Equipment for agricultural Workers munkaruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-03-31 15:01