Florimo

Florimo

Field of Use

 • Növényápoló szer

Active Substances

 • 1,5 g/l káliszappan, 10 % növényi kivonatok

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/0004127-1/2024
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jan 31, 2034
 • Holder Matécsa Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Matécsa Kft.
 • Manufacturer Matécsa Kft.
 • Formulation felhasználásra kész folyadék (AL)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 200 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Mérsékelten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Igen
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
  SPe 8 - virágzó kult
  Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - települési
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-04-23 15:32