Fluency FP27008

Fluency FP27008

Field of Use

 • Csávázási segédanyag

Active Substances

 • 250 g/kg Mica-ásvány és titán-dioxid kerevéke, 140 g/kg C.I. Pigment Orange 13, 10 g/kg red pigment 48:2

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/1825-1/2020
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jun 30, 2030
 • Holder Solvay Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Bayer Hungária Kft.
 • Manufacturer Bayer CropScience S.A.S.
 • Formulation
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 20 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 210
  Kérésre biztonsági adatlap kapható.
  EUH 212
  Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. A port nem szabad belélegezni.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-08-25 13:50