Flumite 200

Flumite 200

Field of Use

 • Atkaölő szer

Active Substances

 • 200 g/l diflovidazin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/528-2/2023
 • Authorization Level Szükséghelyzeti engedély
 • Expiry Date Mar 15 – Jul 12, 2023
 • Customer Agro-Chemie Kft.
 • Holder Agro-Chemie Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Agro-Chemie Kft.
 • Manufacturer
 • Formulation
 • Distribution Category II. kategória, III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1,0 literes, 0,2 literes, 0,1 literes, 5×5 ml és 1×5 ml

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-04-03 13:24