Foray 76B

Foray 76B

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 18,44 % Bacillus thuringiensis

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/738-1/2014.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date 2025-04-30
 • Holder Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
 • Holder's domestic representative Biocont Magyarország Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Biocont Magyarország Kft.
 • Manufacturer Valent BioSciences Corp.
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1000 liter, 200 liter, 20 liter, 10 liter, 5 liter, 1 liter, 500 ml, 50 ml, 25 ml

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 5050 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 24/25
  Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
  S 28
  Ha az anyag a bőrre kerül, szappannal azonnal le kell mosni.
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Foray 76 B
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m (légi kezelés esetén 20 m) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A nem cél-ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől légi kezelés esetén 20 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P220
  Ruhától és más éghető anyagoktól távol tartandó.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P350
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Last updated: 2021-02-19 10:27