Geo- Vadriasztó

Field of Use

 • Vadriasztó szer

Active Substances

 • 0,1-0,2 m/m% etoxilált alkoholok, 0,8-1,2 m/m% denatónium-benzoát

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/2722-1/2020.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Aug 31, 2030
 • Holder Geosan Környezetvédelmi Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Geosan Környezetvédelmi Kft.
 • Formulation folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 500 ml, 1 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 50 liter, 200 liter, 600 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2020-09-02 12:16