Glialka Gél

Glialka Gél

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 7,2 g/l glifozát

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/1211-1/2021
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2025
 • Holder Evergreen Garden Care Österreich GmbH

General Information

 • Distributor in Hungary AgChem Project Consulting Kft.
 • Manufacturer Belcofill
 • Formulation felhasználásra kész gél (GD)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 15 ml, 100 ml, 150 ml

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2021-06-07 10:25