Glialka Gél Max

Glialka Gél Max

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 72 g/l glifozát

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/1100-1/2018.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Aug 1, 2020
 • Holder Evergreen Garden Care Österreich GmbH
 • Grace Period for Traders Feb 1, 2021
 • Grace Period for Customers Feb 1, 2022

General Information

 • Distributor in Hungary AgChem Project Consulting Kft.
 • Manufacturer Belcofill
 • Formulation felhasználásra kész gél (GD)
 • Distribution Category II. kategória, III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 15 ml; 100 ml; 150 ml; 180 ml

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-02-19 09:45