Glyfozat 480 SL

Glyfozat 480 SL

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 360 g/l glifozát

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/2704-1/2011.
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date Sep 30, 2021
 • Holder Cresco Chemical Kft.
 • Grace Period for Traders Mar 31, 2022
 • Grace Period for Customers Sep 30, 2024

General Information

 • Distributor in Hungary Cresco Chemical Kft.
 • Manufacturer Sinon Corporation
 • Formulation folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Distribution Category II. kategória, III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging III. kat.: 0,2 l, 0,5 l, 1 l, II. kat.: 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 640 l, 1000 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2500 mg/ttkg
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Total
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m más mezőgazdasági kultúráktól 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű, védőszemüveg

Reference Product

Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-02-18 16:28