Gulliver 50 PX

Gulliver 50 PX

Field of Use

 • Gyomirtó szer (WG)

Active Substances

 • 500 g/kg azimszulfuron

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/4105-2/2016
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2021
 • Holder FMC-Agro Hungary Kft.
 • Grace Period for Traders Jun 30, 2022
 • Grace Period for Customers Jun 30, 2023

General Information

 • Distributor in Hungary FMC-Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer FMC International Switzerland Sárl
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 100 g

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 1
  A talaj védelme érdekében ezt, vagy ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - Gulliver 50 PX
  A vízi szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági területen lévő felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!* A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, 50 %-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 10 m, 75 %-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m biztonsági övezet megtartása szükséges!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű