Harvista 1,3 SC - alma, körte

Field of Use

 • Növekedésszabályzó szer

Active Substances

 • 17,15 g/l 1-metil-ciklopropén

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/836-2/2023
 • Authorization Level Szükséghelyzeti engedély
 • Expiry Date Jul 1 – Oct 28, 2023
 • Customer Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB)
 • Holder

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer IsleChem
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • Protective Equipment for Preparers szemvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators szemvédő, védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-07-07 09:46