Hydroflow

Hydroflow

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 36 % rézhidroxid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/3140-2/2020
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date Feb 28, 2024
 • Holder Nufarm GmbH & Co KG

General Information

 • Distributor in Hungary Farmmix Csoport
 • Manufacturer Nufarm
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 10 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 2000 mg/kg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • R-phrases R 20
  Belélegezve ártalmas
  R 36
  Szemizgató hatású
  R 50/53
  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
 • S-phrases S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 24/25
  Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
  S 26
  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
  S 35
  Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
  S 39
  Szem-/arcvédőt kell viselni.
  S 46
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 57
  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Champion 2 Fl
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 200 méter távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2021-02-12 09:48