Insegar 25 WG

Insegar 25 WG

Field of Use

 • Rovarölő szer (vízoldható granulátum)

Active Substances

 • 250 g/kg fenoxikarb

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 2832/2006.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Sep 30, 2021
 • Holder Syngenta A.G.
 • Grace Period for Traders Mar 31, 2022
 • Grace Period for Customers Mar 31, 2023

General Information

 • Distributor in Hungary Syngenta Kft.
 • Manufacturer Syngenta (CH)
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 600 g

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/kg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Mérsékelten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Igen
 • R-phrases R 51/53
  Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
 • S-phrases S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 35
  Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 57
  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg