Integral Pro

Integral Pro

Field of Use

 • Gombaölő csávázószer

Active Substances

 • 2,2 x10^10 CFU/ml Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 törzs

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/2167-1/2020
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date 2025-06-30
 • Holder BASF Hungária Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary BASF Hungária Kft.
 • Manufacturer BASF Corporation
 • Formulation szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 1 liter, 5 liter, 10 liter, 30 liter, 110 liter, 120 liter, 1000 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P273
  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers légzésvédő (FFP3SL), részecskeszűrő félálarc (A2P3)
 • Protective Equipment for Applicators légzésvédő (FFP3SL), részecskeszűrő félálarc (A2P3)
 • Protective Equipment for agricultural Workers részecskeszűrő félálarc (A2P3)
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-03-08 11:02