Kapazin

Kapazin

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 360 g/l glifozát

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 15641/2003
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2023
 • Holder Arysta LifeScience S.A.S.
 • Holder's domestic representative UPL Hungary Kft.
 • Grace Period for Traders Jun 30, 2024
 • Grace Period for Customers Jun 30, 2025

General Information

 • Distributor in Hungary UPL Hungary Kft.
 • Manufacturer Arysta LifeScience S.A.S.
 • Formulation folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 0,2 l, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l, 600 l, 1000 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Kapazin
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 50 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 50 m), más mezőgazdasági kultúráktól 10 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 50 m, légi kezelés esetén 100 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P101
  Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét
  P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű