Kasumin 2 L - paprika, paradicsom, uborka, zöldbab, szárazbab, fűszerpaprika, vöröshagyma

Kasumin 2 L - paprika, paradicsom, uborka, zöldbab, szárazbab, fűszerpaprika, vöröshagyma

Field of Use

 • Baktérium- és gombaölő permetezőszer

Active Substances

 • 2 % kasugamicin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/0030281-2/2024
 • Authorization Level Szükséghelyzeti engedély
 • Expiry Date Jul 1 – Sep 28, 2024
 • Customer Sumi Agro Hungary Kft.
 • Holder Sumi Agro Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Sumi Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Chemark Kft.
 • Formulation emulzióképző koncentrátum (EC)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 1 l, 20 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Mérsékelten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Igen
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 30 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPe 8 - Kasumin 2 L
  Méhekre veszélyes. Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható! A kezelés idejére távolítsa el a kaptárakat.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P337 + P313
  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő (3-as jelölésű), védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő (3-as jelölésű), védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-04-10 09:47