Kohinor 200 SL

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 200 g/l imidakloprid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 2934/2005.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 1, 2020
 • Holder Nufarm Hungária Kft.
 • Grace Period for Traders Jun 1, 2021
 • Grace Period for Customers Jun 1, 2022

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Adama Celsius B.V. Amsterdam
 • Formulation folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 3 ml, 50 ml, 0,2 l, 1 l, 5 l, 10 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 8 - Veszélyes
  Méhekre veszélyes! / Tilos méhek közelében felhasználni! Méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem használható.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű, védőszemüveg