Lamfix

Lamfix

Field of Use

 • Segédanyag

Active Substances

 • 416,5 g/l karboxi-metil-cellulóz

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/1118-1/2013
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Feb 28, 2025
 • Holder Bayer Hungária Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Bayer Hungária Kft.
 • Manufacturer Lamberti S.p.A.
 • Formulation folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 10 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Lamfix
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 100 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 100 m), más mezőgazdasági kultúráktól 10 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 50 m, légi kezelés esetén 100 m) tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-05-28 12:43