Leopard 5 EC RO

Leopard 5 EC RO

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 5 % quizalofop-P-etil

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/1183-1/2017
 • Authorization Level Párhuzamos engedély
 • Expiry Date Dec 31, 2027
 • Holder Nitrogénművek Vegyipari Zrt.

General Information

 • Distributor in Hungary Nitrogénművek Zrt.
 • Manufacturer Adama Agan Ltd.
 • Formulation emulzióképző koncentrátum (EC)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 literes flakon, 5 literes kanna

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2500 mg/ttkg
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • R-phrases R 51/53
  Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
  R 65
  Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
 • S-phrases S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 29/35
  Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
  S 36/37
  Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
  S 57
  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
  S 61
  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap
  S 62
  Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-01-10 10:25