Londax 60 DF

Londax 60 DF

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 600 g/kg benszulfuron-metil

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 9436/1992.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Oct 31, 2028
 • Holder UPL Holdings Coöperatief U.A.

General Information

 • Distributor in Hungary UPL Hungary Kft.
 • Manufacturer DuPont de Nemours S.A.S.
 • Formulation granulátum (GR)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 100 g, 500 g

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers laboratóriumi arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators laboratóriumi arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőruha