Margareta levéltetű irtó aerosol

Margareta levéltetű irtó aerosol

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 0,6 g/l természetes piretrin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 02.5/355/5/2009.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2024
 • Holder Bábolna Környezetbiológiai Központ Zrt.

General Information

 • Distributor in Hungary Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
 • Manufacturer Denka Int. B.V.
 • Formulation aeroszol (adagolóval)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 400 ml

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/kg
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H222
  Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
  H229
  Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P210
  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P251
  Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P410 + P412
  Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
  P501 - települési
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő (3-as jelölésű), védőszemüveg (3-as jelölésű)
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-01-13 13:34