Melius

Melius

Field of Use

 • Adalékanyag

Active Substances

 • 95 % (m/m) repceolaj, 5 % (m/m) polietoxilált észterek

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 24072/1997.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2029
 • Holder Microcide Ltd

General Information

 • Distributor in Hungary Dr. Lánszki Imre D.Sc
 • Manufacturer Microcide Ltd.
 • Formulation emulzióképző koncentrátum (EC)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 1 l, 2 l, 2.5 l, 3 l, 5 l, 10 l, 25 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >5000 mg/kg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű