Microkén

Microkén

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 800 g/kg kén

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/8044-2/2015
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date 2025-10-31
 • Holder BASF Hungária Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Farmmix Csoport
 • Manufacturer BASF
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 30 g, 0,25 kg,1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 850 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Kumulus S
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet! A nem cél ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől szőlő kultúrában 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása mellett a biztonsági övezet megtartása nem szükséges. Almatermésű és csonthéjas kultúrákban 15 m távolságban tartson meg
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű

Reference Product

Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-03-10 08:23