Mirical

Field of Use

 • Makroszervezet

Active Substances

 • Macrolophus caliginosus (ragadozó poloska)

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/187-1/2023
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jan 31, 2033
 • Holder biohelp GmbH

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer biohelp GmbH
 • Formulation élő állat
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 500 egyed

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose nem értelmezhető
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-05-28 11:13